Nhìn lại xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 6 tháng đầu năm

Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 có kim ngạch tăng trưởng khá ổn định. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của cả nước trong 6 tháng đầu năm đạt 975,5 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2013. Dự báo trong năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa đạt trên 2 tỷ 115,0 triệu USD, tăng 35,2% so với năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới các thị trường truyền thống và các thị trường chính có mức tăng trưởng khá lớn. Trong đó, thị trường lớn nhất Nhật Bản có kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa tăng trong 6 tháng so với cùng kỳ năm 2013 nhưng từ tháng 4, 5, 6/2014 kim ngạch lại giảm dần qua các tháng. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Campuchia giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, do các nhà nhập khẩu tại thị trường giảm nhập khẩu sản phẩm nhựa của nước ta, chuyển sang nhập khẩu sản phẩm nhựa của các thị trường khác.
Đối với các sản phẩm nhựa nước ta xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các sản phẩm nhựa chính đều có kim ngạch xuất khẩu khả quan, chỉ có sản phẩm tấm, phiến, màng nhựa và các loại ống và phụ kiện có kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ.

Về thị trường xuất khẩu

Trong 6 tháng đầu năm 2014, sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu tới 153 thị trường khác nhau trên thế giới. Trong đó, có 20 thị trường đạt kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa trên 10,0 triệu USD và trong số đó có 12 thị trường đạt kim ngạch nhâp khẩu sản phẩm nhựa trên 22,0 triệu USD. Ngoài ra, có 2 thị trường đạt kim ngạch nhập khẩu trên 100,0 triệu USD là Nhật Bản và Mỹ.

Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm nhựa 6 tháng đầu năm 2014 (% tính theo trị giá)

Nhật Bản dẫn đầu về nhập khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014. Tháng 6/2014, kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đạt 39,45 triệu USD, giảm1,3% so với tháng trước nhưng lại tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này đạt 238,6 triệu USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ 2013 nhưng kim ngạch xuất khẩu lại giảm nhẹ qua từng tháng. Ba sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều tới thị trường này trong tháng như túi nhựa (chiếm 26,7%), sản phẩm nhựa công nghiệp (chiếm 17,2%), đồ dùng trong văn phòng, trường học (chiếm1,5%).

Mỹ là thị trường thứ 2 nhập khẩu sản phẩm nhựa của nước ta trong 6 tháng đầu năm. Trong tháng 6/2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này đạt 22,0 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng 5/2014 và tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Mỹ đạt 121,2 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2013. Xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này phải là những sản phẩm nhựa thân thiện không ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Có 3 chủng loại sản phẩm xuất khẩu nhiều tới thị trường nàỵ trong tháng là các sản phẩm nhựa dùng trong vận chuyển, đóng gói (chiếm 23,8%), vải bạt (chiếm 23,1%) và sản phẩm nhựa gia dụng (chiếm 17,0%).

Thị trường Đức tiếp tục là thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất EU, với kim ngạch đạt 10,53 triệu USD trong tháng 6/2014, tăng 10,7% so tháng trước và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới Đức đạt 54,4 triệu USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong thời gian gần đây, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Đức tăng trưởng không nhiều. Túi nhựa và vải bạt là 2 sản phẩm nhựa được xuất khẩu chủ yếu tới thị trường này trong tháng 6/2014.

Hà Lan là thị trường thứ 2 trong nhóm thị trường EU nhập khẩu sản phẩm nhựa của nước ta, với kim ngạch nhập khẩu đạt 9,02 triệu USD trong tháng 6/2014, tăng 14,0% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường Hà Lan tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 49,7 triệu USD. Hai sản phẩm nhựa xuất khẩu nhiều nhất tới thị trường này trong tháng là túi nhựa; tượng nhỏ, chậu hoa và các đồ trang trí khác.

Tiếp đó thị trường Anh đứng thứ 3 trong nhóm thị trường EU nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta, xuất khẩu tới thị trường Anh đạt 8,02 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 5/2014 và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này đạt 40,06 triệu USD, tăng 18,2%. Ngoài ra, còn 1 thị trường lớn khác là thị trường Pháp đạt 22,67 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2014, tăng mạnh 37,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Thị trường Campuchia dẫn đầu khu vực Đông Nam á về nhập khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong thời gian gần đây, với kim ngạch nhập khẩu sản phẩm nhựa nước ta trong tháng 6 đạt 9,08 triệu USD, tăng 6,5% so với tháng trước và nhưng lại giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2013. Sau một thời gian kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này liên tiếp giảm thì 2 tháng trở lại đây kim ngạch đã tăng trở lại. Trong 6 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường này giảm mạnh 24,6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt51.5 triệu USD. Các sản phẩm chủ yếu xuất khẩu tới thị trường này như túi nhựa, tấm, phiến, màng nhựa và các sản phẩm dùng trong vận chuyển, đóng gói.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới một số thị trường ASEAN khác trong 6 tháng đầu năm 2014, đạt kim ngạch nhập khẩu khá lớn như PhiliPPin đạt 40,75 triệu USD, tăng mạnh 43,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tiếp đó, xuất khẩu tới thị trường Inđônêxia đạt 30,42 triệu USD, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, xuất khẩu tới thị trường Maylaysia đạt 22,38 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2013 và Thái Lan đạt 23,23 triệu USD, tăng 13,3%.
Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tới thị trường có mức tăng trưởng tốt đó là thị trường Hàn Quốc, trong 6 tháng đầu năm kim ngạch tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 26,33 triệu USD